Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen

Skapad 2020-02-03 07:29 i Västanvindens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi har tillsammans med barnen kommit fram till ett tema om kroppen. I temat vill vi behandla barnens intressen av kroppen och dess olika funktioner samt hälsa och livsstil. I temat vill vi stärka barnens självbild och tillit till sin egen förmåga genom att arbeta med barnens inflytande genom hela temat.

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla?
Inflytande både i temats innehåll och dokumentation, kroppsuppfattning och kunskap om kroppens olika funktioner, sin egen självbild och tillit till sin egen förmåga, kunskap om livsstil och hälsa.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi började med att dela in barngruppen i två mindre grupper. Sedan hade vi en brain-storming tillsammans med barnen genom ett digitalt verktyg (projektor) och skrev upp barnens idéer och funderingar kring kroppen på vår interaktiva tavla. En pedagog höll i brainstormingen och en pedagog dokumenterade. Vi ställde frågor som "Vad finns det på kroppen?", "Vad finns inuti kroppen?" för att ta reda på vad barnen redan visste. Sedan frågade vi "Vad vill ni lära er/forska om kroppen?". Vi ställde hjälpfrågor för att få barnen att komma på saker som de ville veta. T.ex.: "Vad har man näsan till?". Därefter uppstod många olika frågor från barnen kring exempelvis hur huden fungerar, vart maten tar vägen och hur man kan se med ögat osv.

Vi har under en lång tid haft "månadens bild" där barnen fått rita något som är aktuellt just nu. Detta arbetssätt använder vi oss av nu i början av temat till att låta barnen få rita en kropp. I slutet av temat kommer barnen att få rita en kropp igen och då kan vi jämföra bilderna och se eventuella utvecklingar och läranden.

Under temats gång kommer vi att undervisa/forska om kroppen i små grupper varje vecka utifrån det barnen är intresserade av. Alla pedagoger är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Barnen får möjlighet att vara delaktiga i att fota/filma temaarbetet och sedan välja vilket material vi ska sätt upp på vår processvägg. Barnen får också möjlighet att delta i dokumentationen i Unikum genom att berätta/skriva vad vi gjort samt välja material att visa upp för vårdnadshavare. Vi utvärderar temaarbetet genom vår kommunmall för uppföljning av den pedagogiska planeringen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: