Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids Veckans Lek

Skapad 2020-02-03 08:30 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Lek Fri och styrd lek Rörelse och utevistelse
Grundskola 1 – 2
Fritidshemmen skall dagligen erbjuda lek och rörelse i olika former såväl inne som ute.

Innehåll

Mål

Du  skall få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor

 • leka och tillsammmans med andra
 • vara ute i naturen 
 • planera och leda lekar för dina kompisar
 • fysisk aktivitet

 

Syfte

Barn leker för att göra verkligheten begriplig, förstå sig själva och sin omgivning och bearbeta intryck. Olika sorters lekmaterial är deras verktyg.

Genom leken tränar barnen sin sociala förmåga, kreativitet, fantasi, samspel, regler och turtagande.

 

Arbetsformer

Barnen får träna sina förmågor genom

     

 • Vi strävar efter att avsätta ett rum som anpassas efter rolleken, detta är föränderligt efter elevernas intressen, önskemål och idéer samt efter pedagogernas tankar. 
 • Erbjuda olika miljöer med olika teman både inom och utomhus
 • Barnledda lekar
 • Varierande material
 • Vuxna deltar i leken 
 • Utevistelse
 • Utflykter i närmiljön

 

 

Utvärdering/dokumentation 

 • Barnobservationer
 • Samtal med barnen i stora och små grupper, tex i fritidsråd där barnens idéer på förbättringar tas upp.
 • Reflektion och diskussion i personalgruppen

 

Uppföljning

Uppföljning i personalgruppen 

 

Tidsplanering

Veckans lek sträcker sig under hela Vt-2020

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: