Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål VT2020

Skapad 2020-02-03 08:31 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola F
Vi kommer att arbeta inom olika tema och läsa, analysera och skriva olika typer av texter. Vi kommer att prata & läsa om kända personer, litteratur & företeelser från den engelskspråkiga världen. Vi kommer att jämföra med Sverige och tar upp aktuella globala frågor i våra diskussioner och följer vart det härstammar. Vi följer nyheter i dessa länder och kopplar dagens situation till traditioner och samhällets normer.

Innehåll

Denna terminen börjar vi med: 

Arvet från Krigen när det gäller vetenskap och samhälle från speciellt Alan Turing, Bernadotte, och Wallenberg. 

Vi övar och prövar på olika studietekniker såsom skriva nyckelord & sammanfattningar, tankekartor och flödesdiagram samt att ställa effektiva och öppna frågor för att stimulera kreativt tänkande. 

Vidare kommer vi ta upp undret med Rymden

Tekniker som vässar storytelling, 

500 ord berättelser om hur man skriver ett vinnande bidrag

Sockret och dess smutsiga historia, 

Arvet från Shakespeare (alla de roliga bitarna), 

Smart hälsa

Inspiration från djur och vetenskap

Choklad smakprovning och beskrivningar

Climate change and Plastic Ocean revisited- vad har hänt sedan förra året. 

Traditioner och säsonger från den årliga kalendern. 

Syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.

Eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, diskutera om sin identitet och förståelse för omvärlden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas. 

 

Läsa-Skriva

Förstå och tolka olika texter. 

Läsa olika typer av texter, lässtrategier, diskutera/samtala, ställa frågor. 

Grammatiska övningar för struktur och stavning.


Tala, lyssna och samtala

Muntliga presentationer med inslag av egna erfarenheter. 

Förstå hur saker och ting uttalas och de övergripande reglerna till det. 

Jämförelse med svenska språket av hur man bygger meningar. 

 

Berättande texter och sakprosatexter

Olika berättande texter såsom: 

faktatexter, 

argumenterande texter, 

poesi & myter, 

andra berättelser från kända böcker och händelser, 

videoclips med typiska språkliga drag från engelskspråkiga länder.

Förstå och förklara texternas innehåll med dess typiska ord och begrepp. 

 

Språkbruk.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord. 

 

Kultur och samhälle

Jämförelse: 

Högtider och traditioner och seder.

Skolgång i hemlandet med Sverige. 

 

Jag kommer att bedöma att du kan:


-läsa och förstå olika sorters texter, sagor, kapitelböcker eller fakta texter.


-samtala och presentera, anpassat till ålder ( berätta, lyssna och ställa frågor).


-lyssna och resonera kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens.


-kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår med och med viss språklig variation.


-kan skriva en berättelse som har en röd tråd, inledning, problem och avslutning.

-kan skriva korta sammanfattningar, uppsatser, brev och kronologiska berättelser. 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: