👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga

Skapad 2020-02-03 09:16 i Svartnäsgården Borlänge
Förskola
Bygg, konstruktion & begrepp i vardagen. Förmågan att uttrycka sig genom skapande & konstruktion.

Innehåll

 

Tema bygg

 

Nuläge -

 

Mål

Varför vill vi att barnen ska förståelse för detta?

Vi vill främja barns språkutveckling & utöka deras ordförråd med nya begrepp. Vi vill öppna barnens ögon för att olika typer av konstruktion finns i många olika sammanhang i vår vardag.

Förväntat lärande –

 • Barnen kan använda sig av olika begrepp för att jämföra konstruktioner. Att dom kan jämföra sig själva i förhållande konstruktioner.
 • Ser skillnad på olika material & redskap.
 • Upptäcker att man kan konstruera med hjälp utav redan använt material, får upp ögonen för återbruk.
 • Barnen utökar sin förmåga att uttrycka sig med hjälp utav matematiska begrepp samt/eller med hjälp utav olika material.

Förhållningssätt

 • Vad är bygg/konstruktion. Vad vet vi? Vad behöver vi ta reda på?
 • Göra barnen uppmärksamma på likheter & skillnader mellan olika material, olika konstruktioner.
 • Ge barnen utrymme att kommunicera med varandra i leken, stötta dom i deras kommunikation.
 • Bygglasögon.

Språk & kommunikation

 • Introducera matematiska begrepp för barnen i olika sammanhang.
 • Stor, liten, hög, låg. Lägesbegrepp.
 • Tungt, lätt etc.
 • Ordkarta i lekhallen.
 • Benämna allt.
 • Faktaböcker, sagor.
 • Skapande. Låna böcker.
 • Fokusfrågor.

Lek

 • Digitala verktyg.
 • Bilder på byggnader.
 • Medundersökande pedagoger.
 • Byggnader i vår närmiljö.
 • Musik, rörelse, dramatiseringar.
 • Konstruktion.
 • Mät barnen.
 • Tillgång till skräp för skapande (återbruk).
 • Skapande verksamhet.
 • Ta in naturmaterial som barnen kan konstruera med hjälp utav.
 • Kinetisk sand.
 • Tillfällen att konstruera i vår utomhusmiljö såväl som inomhusmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18