Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippans planering Vt-20

Skapad 2020-02-03 09:33 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Barnen är intresserade av att bygga, pyssla, och att vara ute i naturen samt rörelseaktiviteter ute.

Innehåll

Nuläge

Nuläget

Barnen är intresserade av att bygga, pyssla, och att vara ute i naturen samt rörelseaktiviteter. De vill veta hur saker fungerar i praktiken. Barnen vill utforska hur olika material fungerar i både inne samt utemiljön.

 

Mål

 

Vi ska erbjuda barnen möjligheter att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i digitala och analoga medier.

Vi vill ge barnen möjlighet till att utveckla sin motorik ,koordinationsförmåga  och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet till användning  av olika uttrycksformer som bild, rörelse, sång, drama och digitala verktyg.

 

Syfte

Hela förskolan arbetar med målbilden "Min kropp". Därför ska vi utveckla barnens medvetenhet till sin kroppsliga och personliga integritet.

 Under vårterminen kommer vi att arbeta med Materialvärlden, vilket innebär att vi kommer att jobba med återvinning och återbruk. Barnen får vara med att sortera avfall i vårat miljöhus. Vi diskuterar miljöfrågor för att få barnen att känna att dom kan påverka miljön och skapa en mer hållbar värld.

Genomförande

 

Barnen är intresserade av att bygga, pyssla, och att vara ute i naturen samt rörelseaktiviteter ute. Under vårterminen kommer vi att arbeta med Materialvärlden, vilket innebär att vi kommer att jobba med återvinning och återbruk. Barnen får vara med att sortera avfall i vårat miljöhus. Vi diskuterar miljöfrågor för att få barnen att känna att dom kan påverka miljön och skapa en mer hållbar värld.

Vi ska introducera Ipad i Blåsippans miljö som ett kompletterande verktyg som främjar så väl leken som bildskapande, språkutvecklingen och samspelet mellan barnen. iPad ska upplevas av barnen som ett lika självklart verktyg i vardagen som papper och penna är.

Vi ska erbjuda tillgänglig och utmanande miljö för att utveckla barnens intresse för tal- och skriftspråk med hjälp av bilder, symboler och appar "Ugglo", "PuppetPals", "Book-creator", "I motion" eller "I Movie".

Vi ska utveckla barnens sinnen genom att erbjuda NTA- experiment,  bekanta barnen med olika målartekniker och göra utflykter i närmiljön.

Vi ska genomföra enkla projekt med användning av Be/Blue-bot för att ge barnen grundläggande förståelse för programmering.

Vi erbjuder aktiviteterna till hela barngruppen så länge intresset finns.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi skriver lärloggar i Unikum, har bildspel i hallen.

 

Ansvar

Hela arbetslaget

Uppföljning

Vi utvärderar planeringen 1gg/månad

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: