Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen tvärgrupper

Skapad 2020-02-03 09:46 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Tvärgrupps planering skogen

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? Djurkunskaper, kunskap om träd och växter, hållbar utveckling

 • Varför? För att barnen ska få djupare kunskaper om skogens djur och växter. Hur ska vi förhålla oss till ett hållbart samhälle när vi ser att människor skräpar ner i skogen. Vi vill att barnen får en känsla för hur man är i naturen och hur vi kan påverka att naturen får vara skräpfri

 • Hur ska undervisningen genomföras? Vi pedagoger planerar olika lekar, aktiviteter där lärandet ligger i fokus utefter de mål vi sätter upp. Vi måste vara närvarande och inlyssnande till barnens tankar och funderingar. Skogen ska vara en plats för lugn och ro, en plats där man kan slappna av och där den fria leken får stor plats. De pedagogstyrda aktiviteterna ska max vara 10-20 min sen ska barnen få utrymme till eget upptäckande.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi dokumenterar med bilder och tankar från barnen och löpande under terminen tar vi fram dokumentationerna reflektera i grupp.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Samtliga grupper, hallon, lingon och blåbär

 

 • Av vem? Varje grupps pedagoger ansvarar tillsammans för sin grupp, dokumentation görs efter varje tillfälle

 • Vad är målet med undervisningen? Att alla barn ska känna sig trygga och känna ett lugn i skogen, att barnen får verktyg med sig i livet för att kunna söka kunskap kring djur och natur.

   

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: