Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2020-02-03 09:53 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Arbetet handlar om att få en inblick i området Mekanik. Detta är en utveckling av arbetet om de enkla maskinerna som genomfördes i åk 7.

Innehåll

Under 3 veckor kommer eleverna att arbeta om Mekanik. 

Arbetet innehåller film via sli.se, frågor, studie.se uppgifter, samt ett avslutande quiz. (se mer detaljerad planering via classroom)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Mekanik

- Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

F
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god an­ vändning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ända­ målsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: