Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp teknik Åk 5-6- VT 20

Skapad 2020-02-03 09:54 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola F

InnehållSyfte
Undervisningen i teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att veta mer om processer, uppbyggnad och egenskaper.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med teknikens begrepp, modeller och teorier.

Centralt innehåll
Ur det centrala innehållet.
Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer,
mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation,
Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Kunskapsmål
Du ska veta vad molnet, nätverk, wi-fi och internet är.
Du ska veta hur man kan skydda sin information.
Du ska veta vad kryptering och lösenord är.
Du ska kunna identifiera ett problem, ta fram en lösning och göra en ritning på lösningen.

Du ska göra en 3d modell av din lösning.

Du ska visa att du har förstått uppgiften i din dokumentation.

Du ska kunna använda molntjänster, se för och nackdelar med 3d teknik samt hur samhället kan förändras med denna nya teknik.
Du ska ha förståelse för hur man kan arbeta med hållbara konstruktioner.


Arbetssätt
Eleven får en uppgift i form av en problemlösning.
Eleven ska komma på en lösning, göra en ritning och skapa en modell i 3d programmet Tinker Cad.

Bedömning
Du bedöms efter hur du prövar din idé.

Du bedöms efter hur du utvecklar din digitala modell.

Du bedöms efter hur du kan formulera och välja väg i ditt konstruktionsarbete.

Du bedöms efter hur du dokumenterar ditt arbete med skisser, modeller och texter.

Du bedöms efter hur du kan resonera kring hur tekniska system som internet, molnet och 3d teknik påverkar samhället.

Du bedöms efter hur du resonerar kring fördelar och nackdelar med 3d teknik.


Din förmåga att delta i samtal och diskussioner bedöms samt kunskapen du visar i ämnet. Vidare bedöms dina aktiviteter och arbetsinsatser under lektionerna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: