👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta om ett engelskspråkigt land

Skapad 2020-02-03 10:13 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Engelska
Arbete om ett engelskspråkigt land

Innehåll

Du ska i arbetet ta reda på fakta om ett engelskspråkigt land som du väljer själv. Exempel på fakta 

kan vara hur många som bor i landet, hur landet styrs, vilken som är huvudstaden, om det finns någon 

officiell religion och liknande. Förutom fakta om landet så ska du också ta reda på traditioner som finns i

landet t.ex. i USA så benådar presidenten en kalkon varje år, i Storbritannien minns de soldater som stupat

i första och andra världskriget.  

 

Du ska också jämföra med fakta om Sverige och traditioner som finns i Sverige.

 

Du behöver ange vilka källor du använt i ditt arbete innan du lämnar in det och du får inte kopiera text

från internet. Du behöver omformulera dig och bearbeta texten så att den blir din egen. Vi kommer att

arbeta med uppgiften samtidigt som vi har de muntliga proven i engelska och uppgiften ska vara inlämnad

senast den 17/2 till mig antingen på mail eller på papper. Använd gärna den feedback du fått på uppgiften

Christmas around the World när du gör arbetet.

 

/Daniel   

Matriser

En
Fakta om ett engelskspråkigt land

F
E
C
A
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter till situationen
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter. Du anpassar dina texter på ett mycket bra sätt till situationen
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och bli förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra
Du kan välja att använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra
Du kan välja att använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra
Du har inte nått kunskapskravet
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och gör i andra länder där man pratar engelska
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man lever och gör i länder där man pratar engelska
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man lever och gör i länder där man pratar engelska
Du har inte nått kunskapskravet
Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan
Du jämför det på ett utvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan
Du jämför det på ett välutvecklat sätt med vad du själv varit med om och vad du kan