👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samvärdering naturvetenskap

Skapad 2020-02-03 10:23 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Naturvetenskap, skogens djurliv och vattnets betydelse

Innehåll

Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Naturvetenskap, skogens djurliv och vattnets betydelse.
Datum: 20/02/03
Deltagande pedagoger: Åsa, Sucel

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?
Barnen visade intresse för förklaringarna om djurens olika benämningar och reflekterade över hur djur lever i vår skog. De visade intresse för hur djuren såg ut som ungar. Om djuren bor hos människor eller i skogen. 

 

Vilka lärprocesser har du sett?
 Barnet har sagt att djuren  ser annorlunda ut när de är små än när de är vuxna. Och att det inte är lätt att känna igen vilka av de vuxna djuren som skulle vara mamman och vilken pappan. Att djuren har olika färger för att skydda sig själva. 
Barnen kom med olika förslag på vilka djur de trodde bodde i skogen, då lärde de sig att vissa djur inte lever fritt i skogen i Sverige, ex hästar, får, katter, hundar mm. Barnen pratade också om att vatten är viktigt för alla djuren, ”om man inte dricker så dör man om man lever” sa ett barn. ”Ett hus lever inte och behöver inte dricka” sa ett annat barn.

 

Hur har du varit delaktig i aktiviteten?
 Delta idiskussionen om djur, distribuera material och tagit bilder. Visat bilder på storskärmen för att förtydliga. 

 

Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?
 Förstå varför djur gömmer sig för människor, de tog ansvaret för att saxa fotot av djur de valde. Lärt sig nya begrepp såsom kid, älgtjur, galt mm.

 

Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?
Förbereda fotografierna och fördela dem i skogen och låt barnen hitta dem. Fundera över hur vi på ett intressant och begripligt sätt kan prata om vattnets betydelse för djur och natur.
Hur går vi vidare?

Vi kommer gå till skogen och leka en lek där barnen får ett vuxet djur på bild som ska hitta sitt barn. 
En av oss vuxna gömmer djurungarna i skogen

 

————————————————————————————————————————————

 

Efterarbete, Samvärdering 
Samvärdering betyder att du reflekterar tillsammans med kollegor kring barnens lärande i undervisningstillfället. 
 
Ämne: Naturvetenskap, skogens djurliv och vattnets betydelse.
Datum: 5/3
Deltagande pedagoger: Åsa, Sucel

 

Vi har visat en blomma som fått torka och blivit vissen, sedan vattnade vi den för att se vad som hände när den fick vatten.

Barnen har klippt ut djur från svenska skogen, vuxna och ungar. Vi gick till skogen och lekte lekar med bilderna. Barnen fick ett vuxet eller en unge, ungarna fick gömma sig och de vuxna fick leta efter sina ungar. 

 

 

Vad ser vi att barnen/barnet visat intresse för i undervisningstillfället?
Vattnets betydelse för blommans överlevande. Vad djurens egentliga begrepp är. Hur djuren ser ut.

 

Vilka lärprocesser har du sett?
Att vattnet är viktigt för allt levande. Intresse för djurens liv i skogen 
 
Hur har du varit delaktig i aktiviteten?

Vi som pedagoger har samspelat med barnen, vi har diskuterat, gestaltat, visat bilder, filmer mm 

Hur har barnet/barnen utmanats i aktiviteten?
Barnen har utmanats med nya begrepp, med nya perspektiv genom film från UR, ”Djurverket”, utmanats med att förstå vattens betydelse.

 

Vad ska vi tänka på till nästa undervisningstillfälle?
 
Hur går vi vidare?


Vi går vidare till matematik och teknik.