👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Samarbeta

Skapad 2020-02-03 10:25 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Arbete med kompisböckerna för de yngre barn

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Kompisboken "Samarbete"

Tidsperiod: Våren 2020

Förskolans namn: Håstahöjdensförskola

Grupp: Nyckelpigan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: Januari 2020

Planeringen Upprättad av:

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi arbetar med kompisboken "Samarbeta". Vi börjar med att fokusera på första halv delen av boken. Vi kommer att läsa boken, dramatisera, skapa, dokumentera, använda oss

av appen Tripp Trapp Träd.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
Normer och värden, Barns delaktighet och inflytande, Omsorg, utveckling och lärande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Vi vill utveckla barnens samarbetsförmåga, förmågan av att ta hänsyn, och visa respekt samt att vilja hjälpa andra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi jobbar med barnen i smågrupper varje vecka. Barnen får lära genom leken.

Vi ser till barnens intresse vari deras behov, erfarenheter och förkunskaper finns. Genom deltagande, lek och reflektioner får vi barnen delaktiga.
Personalen på avdelningen är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Spaltdokumentation, reflektion. Dokumentation på väggarna, utvecklingssamtal, barnen får göra egna dokumentationer, uttrycka sig med olika uttrycksformer och reflektera.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.