👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 5 åk 7 vecka 6 -12 7d

Skapad 2020-02-03 10:30 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Matematik
Bråk

Innehåll

Matteord:

bråk                       förenkling

täljare                     förlänga

nämnare                del av

bråkform                andel

blandad form         decimalform

förkorta

Mål

När du har studerat det här kapitlet ska du kunna:

- vad ett  bråk är 

- skriva ett bråk i bråkform och i blandad form
- jämföra storleken på olika bråk
- räkna ut en viss del av ett antal
- addera och subtrahera bråk med olika nämnare
- skriva om bråk till decimalform

 

Tidsplanering:

Vecka       Grön/Röd kurs                          Blå kurs              

6             Sid 138-142                               152 - 154                           

7             Sid 143 - 148                             155 -  157                                         

9             Diagnos    158- 160                   Diagnos + Grön                  

10           Sid 161 - 163                             Rep              

11           Rep 

12          Provvecka 

 

Exempeluppgifter E:nivå:

Åk 7 exempeluppgifter till PROV 5

1. hur stor del av figuren är färgad?

2. Skriv bråket som har täljaren 3 och nämnaren 4

3.Skriv både i bråkform och i blandad form. a) fem tredjedelar b) en hel och fyra femtedelar

4. Vilket bråk är störst?

a) 1/3 eller 1/4 b)2/3 eller 3/2 c) 5/4 eller 6/5

5..Skriv bråken i storleksordning. Börja med det minsta. 7/14 3/2 4/9 5/8

6..Förkorta

a) 9/12 med 3 b) 16/20 med 4 c) 24/40 med 8

7. Förläng bråken med 5

a) 1/2 b)3/4 c) 2/7

8. Skriv bråken med nämnaren 6

a) 1/2 b) 2/3 c) 12/18

9. Hur många minuter är

a) 1/4 timme b) 1/3 timme c)3/10 timme

10. 3/5 av eleverna i klass 7a är väldigt intresserade av musik. Det går 30 elever i klassen. Hur många är mycket intresserade av musik?

11. Räkna ut. Svara i blandad form där det går och förkorta där det går.

a) 3/4 - 1/4     b) 3/5 + 4/5     c) 2  3/4 - 1 1/4

12. Räkna ut. Börja med att skriva bråken med samma nämnare.

a)  2/9 + 4/9      b)  1/2 + 1/4      c) 1/6 + 3/4

13. Skriv bråken i decimal form.

a) 25/100        b) 9/10        c) 2/5  

 

Videolektioner

 
Bråkform - Blandad form
 
förläng och förkorta
 
 
samband mellan bråk, % och decimal

 

 

IT-övningar/uppgifter:

 

 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

E
C
A
1.
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
2.
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
3.
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
4.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
5.
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
6.
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
7.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
8.
Framföra och bemöta matematiska argument.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.