👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsodagar - hälsoteman

Skapad 2020-02-03 10:43 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Vi på fritids kommer att samtala om vad hälsa är och vad vi kan göra för att ha en god hälsa och må bra utifrån olika sammanhang. Vi kommer även prova på olika aktiviteter så som spa, gemensamma lekar, rörelse i idrottshallen och baka.

Innehåll

Varför? 

Vi märker ett stort behov att få eleverna att röra på sig.leka,samspela men även att få grundkunskaper om vad en god hälsa och kost beror på. 

 

Mål:

 • Röra sig allsidigt
 • Lära sig om enklare hälsokost
 • Varva ner
 • Göra enklare mellanmål
 • Samarbeta
 • Ha roligt och bilda samhörighet

Arbetssätt:

Bakdag

Tillaga enkla och hälsosamma mellanmål. Följa ett recept och samarbeta.

Spadag

Tillaga enkelt mellanmål och veta vad som är ett hälsosamt alternativ. Låta eleverna hitta sitt inre lugn och lära sig att slappna av.

Joggingdag

Hålla i egna uppvärmningar. Klara av att springa 1.5 km i eget tempo.

Dansgruppen

Utföra enkla rörelser, känna takt och rytm till en koreografi.

Idrottshallen

 

Utföra olika samarbetsövningar, skapa gemenskap, följa direktiv, problemlösa och samspela med varandra.

Varva ner

Yoga, högläsning, vila

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -