👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa en sko

Skapad 2020-02-03 10:43 i Henåns skola 7-9 Orust kommun
Grundskola 8 – 9 Teknik
Du ska formge en sko som passar en specifik kund och presentera den i en broschyr. "Shoes in b/w and color" by Mame McCutchin

Innehåll

Du ska utforma ett par skor som passar en viss ålder, situation och plats. Vilken ålder, situation och plats du får är en överraskning. Skorna ska sedan presenteras i en broschyr som det är tänkt att kunderna i din målgrupp ska läsa. Broschyren ska visa hur skon ser ut och vilka material den är gjord av. Du ska också berätta varför de materialen passar din sko och hur det påverkar miljön när de tillverkas.

Matriser

Tk
Kopia av Kopia av Kopia av Teknik

Tekniska lösningar

  • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Föra underbyggda resonemang
Deltar, men kan inte föra resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. teknikutvecklingen.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • Tk   använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Deltar men genomför konstruktionsarbeten endast genom hjälp av läraren.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Utforma modeller
Utformar enkla modeller endast med hjälp av lararen.
Eleven kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Handlingsalternativ
Arbetet går framåt endast med mycket stöd av läraren.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Kan inte dokumentera arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Föra underbyggda resonemang
Deltar, men kan inte föra underbyggda resonemang.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.