Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - En helt vanlig familj

Skapad 2020-02-03 11:56 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
De är en helt vanlig familj men bakom den ytliga, perfekta ytan anklagas dottern för mord och hamnar i häktet. "En helt vanlig familj" är en spänningsroman om varje förälders mardröm. Om den fina linjen mellan rätt och fel, sanning och lögn. Arbetet avslutas med ett författarsamtal med Mattias Edvardsson, som är bokens författare.

Innehåll

Vi läser en roman skriven av Mattias Edvardsson, arbetar med uppgifter kopplade till boken och avslutar arbetet med ett författarbesök där ni får ställa frågor till Mattias som ni sedan sammanställer i en skriftlig uppgift. Vi kommer även att arbeta med Blackout poetry, boksamtal och skriva noveller i detta arbete. 

Matriser

Sv SvA
Svenska Åk 7-9

E
C
A
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Verket och upphovspersonen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsperson.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsperson.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsperson.
Historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: