Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk matematik

Skapad 2020-02-03 13:46 i Ängaboskolan Alingsås
Denna planering handlar om volym, väga, mäta, tid mm
Grundsärskola 5 – 6 Verklighetsuppfattning Matematik
Vi ska arbeta med praktisk matematik en gång/vecka.

Innehåll

 

Arbetsområde: Vikt, volym, längd, tid, geometri, pengar och uppskattning.

Syfte:

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till att använda matematik i olika sammanhang. 

 

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
lösa matematiska problem
reflektera över rimligheten i situationer med matematisk anknytning
använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

 

Arbetsområde: Praktisk matematik

vi kommer att arbeta med vikt-hur vi uppskattar och mäter vad något väger, volym-hur vi uppskattar och mäter hur mycket plats olika saker tar och längd-hur vi uppskattar och mäter hur långt något är. Vi kommer också arbeta med geometri, tid och pengar.  Du kommer att få jobba mycket praktiskt både ute och inne, uppleva och befästa kunskapen med din egen kropp, det blir också en del nya ord och begrepp att lära.

 

 

Konkreta mål:

 Du ska kunna:

 • uppskatta och mäta hur mycket olika saker väger
 • uppskatta och mäta hur mycket plats olika saker tar
 • uppskatta och mäta hur långa olika sträckor är
 • använda flera olika måttenheter och använda dom i rätt sammanhang. 
 • matematiska ord och begrepp, så som massa, volym och längd.
 • några geometriska former
 • klockan
 • pengars värde

 

Bedömning:

 

Jag ska bedöma din förmåga att:

 • på egen hand eller tillsammans med någon annan visa att du kan mäta hur mycket något väger, rymmer och hur långt något är.
 • fundera och resonera kring om det du mätt är rimligt.
 • kunna några geometriska former
 • uppfatta tid och pengar

 

Vi kommer att arbeta med:

 • att mäta och uppskatta vikt, volym och längd på saker runtomkring oss
 • att omvandla enheter, så som kilogram till hektogram mm
 • att jämföra vad olika saker väger, rymmer och hur långa de är
 • att väga och mäta både ute och inne i klassrummet
 • problem ur verkligheten
 • enheter, så som kilogram (kg), hektogram (hg), gram (g), liter (l), deciliter (dl), milliliter (ml), kilometer (km), meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm) och millimeter (mm).
 • hur klockan fungerar
 • pengars värde, vad är rimligt?
 • geometriska former

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: