Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2020-02-03 13:46 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Här fördjupar vi algebra som ni läste åk 6.

Innehåll

Mål: 

 • Du kan hantera räknesätten i rätt ordning
 • Du kan teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt 
 • Du kan tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel
 • Du kan beskriva logiska mönster matematiskt och med ord 
 • Du kan skapa mönster 
 • Du kan lösa ekvationer 
 • Du kan lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer 
 • Du kan förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

Viktiga begrepp

 • Numeriska uttryck
 • Algebraiska uttryck
 • Variabel
 • Mönster
 • Talföljd
 • Ekvation 
 • Likhet 
 • Obekant 

Veckoplanering 

Vecka 8: Numeriska uttryck (4.1) sidan 164 - 167* Läxa 9 inlämning på fredag

              Algebraiska uttryck (4.2) sidan 168 - 173

Här lär vi oss hur man använder algebraiska uttryck, fördjupning av tidigare lästa metoder i algebra i åk 6. Aktiviteter i sidan 169, Taluppfattning och huvudräkning.

Vecka 9: Mönster (4.3) sidan 175 - 180 

              Teckna algebraiska uttryck (4.4) sidan 181 - 185 

Vecka 10: Ekvationer (4.5) sidan 187 - 194 *Läxa 10 inlämning på fredag 

                Teckna ekvationer (4.6) sidan 195 - 199

Vecka 11: Blandade uppgifter s. 201 - 203. " kan du förklara ?" i sidan 204.  Test 4 och Diagnos 4 på fredag. 

Vecka 12: Provet på måndag * Läxa 11 inlämning på fredag 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du tolkar, avbildar, fortsätter och konstruerar egna mönster i talföljer och geometriska mönster
och anväder dessa i senare talföljder.
Tillfredställande
med gott resultat
med utmärkt resultat
Du uppfattar de strukturer som kännetecknar olika mönster samt beskriver dessa generellt med ord, bild och med algebraiska symboler
Tillfredställande
med gott resultat
med utmärkt resultat
Du kan beteckna algebraiska uttryck och ekvationer
tillfredställande
med gott resulta
med utmärkt resultat
Du kan se hur ett mönster växer och beskriva det med egna ord.
tillfredställande
med gott resultat
med utmärkt resultat
Du kan konstruera egna mönster och beskriva dem med ord och symboler.
tillfredställande
med gott resultat
med utmärkt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: