Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ergonomi vid förflyttning

Skapad 2020-02-03 13:49 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Gymnasieskola Vård och omsorg
Arbete inom vård och omsorg innebär ofta att vårdpersonal får hjälpa - stötta vårdtagaren vid olika förflyttningar. För att minska belastningsskador är det av största vikt att personal använder sin egen kropp och tekniska hjälpmedel på rätt sätt. Vi kommer att öva praktiskt i metodsal och metodtillfälle-undervisning tillsammans med kommunens arbetsterapeuter.

Innehåll

VAD: Rätt arbetsställning vid olika typer av förflyttningar av vårdtagaren. 

VARFÖR: Du ska lära dig rätt arbetsställningar för att minska belastningsskador i kommande yrkesroll.

HUR: Genom praktisk träning under metodundervisning och APL

BEDÖMNING: Aktivt deltagande under metodundervisning och APL.  Reflektionsdokument under praktisk träning.

Uppgifter

 • Reflektionsdokument

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
  Vår  A
 • Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
  Vår  C
 • Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
  Vår  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: