Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering av Före Bornholmsmodellen

Skapad 2020-02-03 13:56 i Åkerbrukets förskola Svedala
Förskola
Före Bornholmsmodellen

Innehåll

 Pedagogisk planering av arbetet med Före Bornholmsmodellen - didaktiska frågor

 

Vad ska jag välja att undervisa om?

Vi vill stärka barnens språkliga utveckling. Ett arbetssätt med många olika språklekar för att stärka språket hos barnen.

 

Hur ska denna undervisning gå till?

Vi följer upplägget som tillhör Före Bornholmsmodellen och kommer att jobba med detta i både helgrupp och i mindre grupper. Vi börjar med att uppmärksamma barnens namn, till en början deras förnamn och efterhand även deras efternamn. Vid varje tillfälle väljer vi att jobba med antingen hela språksamlingen eller delar av den. Vi arbetar med ramsorna, sagan och sången som ingår i språksamlingen. Vi lägger vikt vid att upprepa för att skapa en förståelse för innehållet och vi tar upp svåra begrepp och diskuterar handlingen.

 

Varför ska jag välja just detta?

Vi vill stärka barnens språkliga medvetenhet, ge dem ett ökat ordförråd, träna på att återberätta, uppmärksamma rim och ramsor mm.

 

 När kommer detta att genomföras?

Under förmiddagar, olika dagar i veckan.

 

Var kommer undervisningen att ske?

Inomhus, inne på avdelningen och utomhus när vädret tillåter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: