Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen 2020

Skapad 2020-02-03 14:08 i RULLSTENENS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Glädjens arbete och indikatorer vt-2020

Innehåll

Vårterminen 2020

I slutet av förra terminen kunde vi pedagoger se att barnen hade ett stort intresse för berättandet. Alltfler målningar som barnen gjorde fick en berättelse om sig och tillsammans skapade vi en historia om Hevis målning om ” pumpamyran” Vi kunde också se ett ökat intresse för att både att skriva och läsa. 

I början av denna terminen gjorde X ett bygge som hon ville fota. För att barnen ska ha ett syfte med de kort de tar har vi gett dem i uppgift att jobba vidare med sina bilder och Tilda valde då att måla sin bild i ateljén. Denna bild blev startskottet på terminens arbete. Vi såg en möjlighet att problematisera en historias uppbyggnad och att arbeta med kommunikation, vad behöver jag förmedla för att mottagaren ska förstå mitt budskap! 

Vi kommer att inleda terminen med att fokusera på indikatorn som handlar om språk och kommunikation. 

Våra indikatorer vt -20

Vi vill ge barnen ett fördjupat ordförråd för att skapa förutsättningar för att utveckla kommunikationen

Vi vill ge barnen förmågan att argumentera och föra fram sin åsikt samt ta in och lyssna på andras.

Vi vill ge barnen en förståelse för hur en berättelse är uppbyggd för att kunna skapa egna.  

 

Våra strategier vt -20

 Vi ger återkast på morgonmötena för att lyfta och stärka de olika gruppernas processer och för att skapa en  nyfikenhet hos resten av gruppen.

Vi lyfter nya begrepp på morgonmötena i samband med att vi stöter på dem i samtal och diskussioner.

Vi ställer nyfikna frågor som gör att barnen utmanas och sätter ord på sina reflektioner.

Vi introducerar och använder sig av fyra kategorier när vi analyserar sagor och berättelser. Huvudperson/ karaktärer. Dilemma. Lösning. Slut

Vi skapar en miljö med ett bibliotek med böcker i både bokform och digital form. I biblioteket finns böcker med tecken och på andra språk som finns i gruppen. Det finns böcker där skriften är enkel, lättläst och står i versaler så att de barn som vill ljuda erbjuds det. Vi skapar också en miljö som erbjuder skrivblock, pennor, suddgummi med inspirationsbilder med alfabetet.

Vi utvecklat bildstödet på avdelningen för att ge barnen ytterligare en form av kommunikation.

 

Förra terminens utvecklande samtal ( föräldrarsamtal i grupp) handlade om inflytande och delaktighet och vi diskuterande vad samarbete innebär för en grupp fyraåringar. Denna terminen kommer vi fokusera på språk och kommunikation och diskutera vad undervisning i förskolan innebär. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: