Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2020-02-03 14:24 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Vi lär oss om barns vardag och deras villkor för 100 år sedan. Vi gör jämförelser mellan förr och nu. Vi tittar på några uppfinningar och hur tekniken såg ut förr.
Grundskola F – 3 Historia Svenska Teknik
Hur hade barnen det för 100 år sedan? Fick alla barn gå i skolan? Fanns det fritids? Hur bodde man? Vad jobbade föräldrarna med? Fick man hjälpa till mycket eller t.o.m. arbeta som barn? Vad lekte man med? Hur såg tekniken ut förr?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna:

- Berätta något om hur barnen hade det för 100 år sedan och jämföra med dig själv.

- Skriva enkla faktatexter om livet för 100 år sedan med hjälp av stödord/tankekartor.

- Genomföra en intervju.

- Känna till några uppfinningar/upptäckter som är ca. 100 år gamla.

- Använda dig av en tidslinje.

 

Arbetssätt:

Du kommer att:

- Delta i genomgångar.

- Läsa enkla faktatexter.

- Se bildspel och filmklipp.

- Skriva text till bilder från förr i tiden. 

- Diskutera likheter/olikheter i grupp.

- Genomföra intervjuer.

- Fördjupa dina kunskaper i en uppfinning/upptäckt.

- Besök av biblioteket som berättar om böcker som skildrar förr och nu. 

- Studiebesök på en uppbyggd miljö där eleverna får känna på hur det var att gå i skolan förr. I en handelsbod får eleverna pröva  på att  handla ,väga, packa in och betala varorna. 

Redovisning:

Du kommer att redovisa genom att:

-Berätta om hur barn hade det förr och göra jämförelser.

-Visa bilder med förklarande texter.

-Skriva faktatexter, enskilt samt i grupp.

 

 

Uppgifter

 • Intervju

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Hi Sv Tk
"Livet förr och nu"

Öva mer
Jag kan
Jag är säker
Berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
Jag kan berätta om hur man levde för ca 100 år sedan.
Jag kan med stöd av en vuxen berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan berätta något om hur man levde förr i tiden.
Jag kan berätta flera saker om hur man levde förr i tiden.
Analysförmåga
Jag kan beskriva och jämföra hur det var förr i tiden med hur det är nu för tiden. T.ex. leksaker, kläder och skola.
Jag kan med stöd av en vuxen göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Jag kan göra någon jämförelse om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Jag kan göra flera jämförelser om hur man levde förr i tiden mot hur vi lever idag.
Kommunikativ förmåga
Jag kan berätta om uppfinningar.
Jag kan med stöd av vuxen, berätta om en uppfinning.
Jag kan berätta om en uppfinning från förr.
Jag kan berätta om flera uppfinningar från förr.
Tidslinje
Jag kan använda mig av en tidslinje.
Jag kan med stöd av en vuxen, förklara något om vad dåtid, nutid och framtid är.
Jag kan på egen hand förklara något om vad dåtid, nutid och framtid är. Jag kan placera ut några personliga händelser på en tidslinje.
Jag kan väl och på egen hand beskriva något om vad dåtid, nutid och framtid är. Jag kan placera ut flera personliga händelser på en tidslinje.
Tala lyssna samtala
Jag kan lyssna på mina kamrater och samtala om andras redovisningar.
Jag kan, med hjälp av en vuxen, lyssna på mina kamrater och samtala om deras redovisningar.
Jag kan lyssna på mina kamrater och samtala om deras redovisningar.
Jag kan lyssna på mina kamrater, samtala om deras redovisningar och ställa relevanta frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: