Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling tillsammans med Sopsamlarmonster

Skapad 2020-02-03 14:27 i Boken förskola Kungälv
Under höstterminen 2011 jobbar vi med sagan om "De tre Bockarna Bruse". Vi använder oss utav bok, sång, collage, film samt naturen för att knytta samman vårt tema.
Förskola
Vi vill öka barnens förståelse för hållbar utveckling genom att tillsammans ta reda på vad var och en av oss kan göra för skillnad och varför alla behöver hjälpas åt. Vi tar hjälp av "Sopsamlarmonster" för att på ett lekfullt och lustfyllt sätt väcka barnens intresse och inspiration för att värna om vår miljö.

Innehåll

Inledning

Dagligen pratas det om jordens resurser och vår påverkan kring klimatet och miljön. Vi vill på ett lekfullt och lustfyllt sätt göra barnen medvetna om hur de kan vara med och påverka vår sophantering. Att deras görande kan påverka jordens välmående. Vi kommer bland annat använda oss av ett material om Sopsamlarmonster. Detta är ett material som Göteborgs region har tagit fram för barn i förskoleåldrarna. Ni hittar hemsidan till monstren här . Grön Flagg arbetet görs i relation till de globala målen för hållbar utveckling. De målen hittar ni här . 

 

Genomförande

Barnen kommer att få bekanta sig med de olika figurerna efterhand, utifrån deras intresse och behov. Vi har en stor väska där huvudbonader och utklädnad för de olika figurerna finns. När ett av sopsamlarmonstren har något viktigt att lära oss, tar en pedagog på sig detta och förvandlas till Prassel, Pappis, Kompostina, Metallika eller Plastis. De kommer att prata med både barn och vuxna om varför vi behöver hjälpa till och ge oss olika uppdrag. Utifrån det kommer vi att ta reda på mer information, utföra uppdragen, pyssla, leka, läsa och på andra sätt fördjupa oss inom ämnet. Genom de olika aktiviteterna kommer vi arbeta inom områdena sortering, matematik, språk, skapande, drama/musik och natur. 

Syfte

Vi vill på ett enkelt, spännande och roligt sätt göra barnen medvetna om denna viktiga del i arbetet för en hållbar utveckling. Detta är ett tema som ligger väl i tiden och som det pratas mycket om på alla håll, och vi tror att vi kan ha användning av just det i vårt tema. Vi tror att sopsamlarmonstren är ett bra sätt att fånga barnens intresse och skapa lärdom. Vi vill att barnen ska skapa förståelse genom olika lekfyllda situationer som är både planerade och spontana. Vi vill få dem nyfikna och intresserade, vi vill att de ska ställa frågor, vilja ta reda på information och se miljön i sin omvärld. Vi vill ge dem lärdom om deras påverkan på klimat och miljö och hur viktigt det faktiskt är, UTAN att skapa någon klimatångest. 

Dokumentation/Utvärdering

Vi kommer dokumentera detta arbete och barnens utveckling i barnens lärloggar på Unikum. Vi kommer också använda oss av bilder och teckningar på vår avdelning där både barn och föräldrar kan se vad vi gör. Utvärdering av detta arbete gör i slutet av vårterminen 2020, detta med hjälp av observationer och dokumentation som gjorts under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: