Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel och sång

Skapad 2020-02-03 14:42 i Slöingeskolan Falkenberg
Grundskola 6 Musik
Under ett par veckor kommer du att sjunga och spela olika instrument, i grupp.

Innehåll

 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att öva dina förmågor att spela ett anpassat basspel, spela ett trumkomp, byta ackord på ett ackordinstrument och sång.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma i vilken mån du kan spela en anpassad basgång, ett trumkomp, byta ackord med flyt och sjunga. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer tillsammans att öva på de olika instrumenten. Vi kommer också att öva att följa en stämmas rytm och tonhöjd. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: