Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPEL OCH SOCIALA MEDIER

Skapad 2020-02-03 14:44 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
För eller emot? Bra eller dåligt? Idag finns det en mängd olika aktiviteter att göra online och via mobilen men finns det även för- och nackdelar och hur påverkas vi?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

(Se nedan koppling till kursplanen)

Bedömning - vad och hur

Utöver löpande bedömning under lektionsarbetet (läs- och hörförståelse, ord och grammatiska kunskaper) bedöms dels en muntlig diskussionsuppgift, dels en skriftlig uppgift (interaktion).

Undervisning och arbetsformer

LES JEUX

Inom detta arbetsområde jobbar vi med avsnittet Les jeux i digilär.

 

 • Bildberättelse Les réseaux sociaux

  • Läsförståelse

  • Arbetsuppgifter: 1-7 (vi jobbar med uppgift 9 senare (se Slutuppgifter))

 

 • Bildberättelse Le gagnant rafle tout ! 

  • Läsförståelse

  • Arbetsuppgifter: 1-6

 

 • Text Pour ou contre ?

  • Läsförståelse

  • Arbetsuppgifter: 1-4 + 6-8 (vi jobbar med uppgift 9 senare)

 

 • Grammatik:

  • konjunktioner

  • passiv

  • gerundium (ganska enkelt)

 

 • Slutuppgifter:

  • 1 Parler : Sur les réseaux sociaux
   Discute à deux ou à quatre.
   Voici quelques questions pour discuter:

 

   • Quel réseau social tu préfères ? Pourquoi ?

   • As-tu un compte sur les réseaux sociaux ? Pourquoi ?

   • Est-ce que tu postes des photos et fais des commentaires ?

   • Est-ce que tu as des applications sur ton téléphone ? Quelle application ? Pourquoi ?

 

  • 2 Écrire : Chez nous, les portables sont interdits
   Écris et raconte à tes amis en France comment tu trouves les nouvelles règles sur les portables dans ton école (ce que tu en penses et l’avis de vos amis. y a-t-il des avantages et des inconvénients?). Aide-toi du texte Pour ou contre? et utilise ton imagination. Raconte tes expériences et envoie ton texte à ton professeur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: