Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia, forntid och vikingatid

Skapad 2020-02-03 14:45 i Central enhet Ludvika
Vi arbetar med området forntid och vikingatid.
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att få arbeta med Bronsåldern, Järnåldern och Vikingatiden genom att se på film, läsa faktaböcker och arbeta i Gleerups digitala läromedel.

Innehåll

Syfte

Genom att arbeta med historia ska du få kunskap om historiska berepp, och hur man kan använda sina historiakunskaper i olika syften.
Du ska också få lära dig likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

Vi ska också skapa tidslinje för att se hur perioderna kommer efter varandxra.

Mål för arbetsområdet

 

Du ska under arbetets gång få kunskap om:

Hur det var att leva på forntiden och vikingatiden. Du kommer att lära dig om levnadsförhållanden, handel, arkeologiska fynd som hällristningar och runor. Du kommer också att få lära dig om asatro och utmärkande drag för de olika tidsåldrarna. 

Hur de levde beroende på om de var fattiga eller rika, kvinnor eller män, barn eller vuxna.

Vikingatidens religion och vad som hände när kristendomen kom.

Vilka tidsperioder som ingår i forntiden och vad som är typiskt för dem.

 

Undervisningens innehåll

Vi ser på olika filmer och läser/lyssnar på texter.

Vi jämför och diskuterar traditioner, namn, gränser, språkliga uttryck från forntid och vikingatid med hur vi har det idag.

Vi använder faktatexter och skönlitteratur med berättelser om denna tid.

Vi skapar tidslinje med bilder som visar något typiskt för tidsperioden.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att:

Du lyssnar aktivt  och svarar muntligt på frågor när lärare berättar något, när vi läser olika texter eller tittar på film.

Du resonerar och ställer frågor kring hur människors levnadsförhållanden har förändrats.
du för  resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser.
Du ska kunna beskriva samband mellan de olika tidsåldrarna: bronsåldern, järnåldern och vikingatiden, hur det har påverkat oss idag.

Du ska veta ungefär när de olika tidsperioderna var och berätta vad som var typiskt för dem.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
    Hi  4-6
  • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
    Hi  4-6
  • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  4-6

Matriser

Hi Sv SvA
Historia

Rubrik 1

1
2
3
4
Baskunskaper
Historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper i historia om hur det var förr och om historiska händelser och personer.
Resonera
Historiskt perspektiv på samhället.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever och vilka konsekvenser det har fått.
Undersöka
Historiska möten.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett väl utvecklat sätt.
Diskutera
Diskutera förändringar över tid.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Förmåga att hantera information
Använda olika källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Analysera
Likheter och skillnader
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Historiska begrepp.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: