Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckans pedagogiska planering för Naturvetenskap och teknik, vt- 20

Skapad 2020-02-03 14:47 i Kastellegården förskola Kungälv
På förskolan Kastanjen arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska, hitta lösningar, dra slutsatser, se sammanhang och skapa intresse för Natur och Teknik.

Innehåll

 

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi strävar efter att varje barn ska analysera och reflektera över olika fenomen som luft, känsel, vatten, ytspänning, densitet, kemiska reaktioner och magnetism.

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 Roliga upptäckter tex att hitta användnings områden att flytta saker med luft och magnetism. 

Erbjuda barnen att få känna, titta och utforska kemiska processer.

Uppmuntra till dialog, frågor och problemlösning kring experimenten

Utforskar tillsammans med Hajen och Vågen under en temavecka i lekhallen.

Vi stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för Naturvetenskap och Teknik.

 

 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi försöker använda  oss av öppna frågor för att barnen ska få möjligheter till egna lösningar och tankar om vad som hände eller ska hända.

Vi stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för Naturvetenskap och Teknik.

Fördjupar oss i:

magnetism: Flaska med gem i och en stor magnet att förflytta gemen med etc

densitet: Blandar olja, vatten, färg, glitter, honung, pärlor, diskmedel mm

luft: Vi arbetar fram en linbana som ska med luftens hjälp förflytta sig och sätta upp den i lekhallen under temaveckan

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi använder bilder, tankar och resultat i lärloggen på Unikum för varje barn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: