Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 1

Skapad 2020-02-03 14:48 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Mål från Plan mot diskriminering och kränkande behandling: I december 2020 är barnen på förskolan Brogetorp medvetna om att vi alla har olika förmågor och svårigheter, så att empati, respekt och tålamod kan utvecklas ur den förståelsen.

Innehåll

Datum: 2020-01-17

Ansvariga för aktiviteten: Alla pedagoger

Grupp: Alla barn på förskolan

Nuläge: Vi har enstaka barn på förskolan med funktionsnedsättning och som har stöd av olika slag. Vi tycker oss se en acceptans hos de andra barnen för olikheter. 

Beskrivning av aktivitet: 

 

 • Vi pratar med barnen om att vi alla har olika förmågor och är bättre/sämre på vissa saker oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte. 

 • Vi tar tillvara på allas styrkor.

 • Vi använder oss av PUG-strategierna.

 • Vi tar barnboksbibliotekarien till hjälp för att låna böcker om barn med olika funktionsnedsättningar. 

 • Vi tittar på olika program som finns tex Lena Maria som målar med sina fötter och Paralympic.

 • Vi låter barnen få prova på att måla med fötterna och munnen med pensel.

 • Vi lär barnen olika teckenstöd varje vecka.

 • Vi bjuder in någon person som har någon typ av funktionshinder, som kan berätta för barnen hur det fungerar i vardagen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: