Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell politik och efterkrigstiden

Skapad 2020-02-03 14:54 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia Samhällskunskap
Arbetsområdet är en blandning av samhällskunskap och historia.

Innehåll

Arbetsområdet handlar dels om att nå förståelse om ett antal begrepp som används när internationell politisk diskuteras samt att kortfattat kunna sammanfatta en konflikt eller ett krig som inträffat efter 1945 alternativt pågår fortfarande.

Begreppen hämtas dels från den PowerPoint som används under genomgång samt från NE-kapitlet ”Internationell politik” i NE. Begreppsförståelsen kommer att examineras vecka 8, fredag 21/2 genom ett läxförhör av flervalsmodell (1X2-frågor) samt fyll i ”begreppet som saknas”.

 

Begrepp ur Powerpoint:

 

Internationell politik           Säkerhet                              Välfärd                              

Folkrätten                          Suveränitetsprincipen         Mänskliga rättigheter        

Humanitär rätt                    Genèvekonventionerna       Diplomati                           

Ambassad                          Ambassadör                        Diplomat

Ekonomiska sanktioner     Bojkott                                Embargo      

Propaganda                       Psykologisk krigsföring       Maktmedel   

Konflikt                               Förhandling                        Kris              

Krig                                    Konventionella vapen         Biologiska vapen               

Kemiska vapen                   Kärnvapen                          Mellanstatliga konflikter   

Inomstatliga konflikter       Inbördeskrig                        Statskupp                           

Revolution                          Barnsoldat                          Annektering                       

Ockupation                         Folkmord                            Havererad/misslyckad stat

Terrorism                            Nationell terrorism              Internationell terrorism      

Fred                                    Negativ fred                       Fredlig samexistens           

Positiv fred                         Allians                                 Alliansfrihet                       

Union                                  Neutralitet                           Förbundsstat                      

FN                                       Säkerhetsrådet                    Intervention                       

Veto                                    Resolutioner

 

Begrepp ur NE:s ”Internationell politik”

 

Demokrati                           Diktatur                              Emigration

Globalisering                      Migration                            11 september-attackerna    

Al-Qaida                             al-Shabab                            Boko Haram                      

ETA                                    Etnicitet                              Fundamentalism                

IRA                                     Irakkriget                            Islamiska Staten/IS           

Israel-Palestina-frågan        Kriget mot terrorn              Krim                                   

Saddam Hussein                 Syriska inbördeskriget        Usama bin Laden              

Afrikanska unionen            Arabförbundet                    Barnkonventionen             

Dag Hammarskjöld            FN:s fredsbevarande styrkor

NATO                                 NGO                                   Nordiska ministerrådet      

Försvarsdepartementet       GUSP                                 Säkerhetspolisen

Säkerhetspolitik                  Totalförsvarsplikt               Underrättelsetjänst

Värnplikt

 

Vecka 10, efter sportlovet, ska du under lektion på måndag 2/3 och tisdag 3/3 vara redo att kunna sammanfatta den konflikt eller det krig du valt att fördjupa dig i. Du ska kunna berätta om orsakerna, vad som hände och vilka konsekvenser som konflikten/kriget fick. Under vecka 6 ger jag förslag på konflikter/krig men du får givetvis ge egna förslag också. Om jag bedömer att du har chans att hitta lämplig och relevant information så godkänner jag ditt förslag

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: