Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 C

Skapad 2020-02-03 14:58 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Bild
Allting kommer ifrån ingenting. Hur startade jordens utveckling? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag fram till Vikingatiden. Vi kommer att titta på livets utveckling från de första bakterierna i havet till människans första fotsteg. Vi lär oss om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)  

 • berätta om jordens historia och livets utveckling samt hur livet på jorden sett ut under olika tidsperioder/eror.
 • berätta om jordens uppkomst och naturens utveckling.
 • berätta om människans historia -stenåldern, bronsåldern samt järnåldern.
 • beskriva olika tidstypiska bilder och föremål.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • du aktivt deltar i diskussioner i klassrummet.
 • du kan återberätta och delge något du lärt dig från någon film eller text.
 • du kan dra slutsatser utifrån en tidslinjen, t.ex. hur djur och växter har utvecklats.
 • du dokumenterar vad du lärt dig i din arbetsbok.
 • du inspireras och skapar själv tidstypiska bilder och föremål.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

 • Vi ska se på filmer och läsa olika typer av texter. 
 • Vi ska diskutera tillsammans i hela klassen och i mindre grupper.
 • Vi ska måla bilder från de olika tidsepokerna.
 • Vi kommer göra tidstypiska smycken av lera.
 • Vi ska skriva faktatexter i vår arbetsbok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: