Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Naturlandskap & hav

Skapad 2020-02-03 15:08 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 5 Geografi
Vi kommer under de närmsta veckorna att lära oss om naturlandskapet och hav. Vi kommer att läsa om läsa om olika områden i naturen samt skillnader mellan natur- och kulturlandskap.

Innehåll

Mål:

 • förstå skillnaden mellan naturlandskap och kulturlandskap. 
 • veta vad som kännetecknar bergsområden och kunna berätta om några viktiga bergskedjor.
 • veta vad som kännetecknar låglandsområden, kustområden, skogsområden och tundra.
 • veta hur världshavet är indelat.
 • kunna förklara varför Östersjön är ett förorenat hav.
 • veta vad tidvatten är.
 • kunna förklara varför haven måste skyddas.

Följande begrepp möter du i boken: 

naturlandskap

kulturlandskap

bergsområde

låglandsområde

kustområde

polarområde

tundra

tajgan

bergskedja

världshavet

ocean

innanhav

saltvatten

sötvatten

bräckt vatten

avrinningsområde

medelhavsklimat

ebb/flod

tidvatten

 

Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling

muntligt.

 

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass.

Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: