Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-02-03 15:16 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Hinduism och buddhism
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Religionerna hinduism och buddhism samt repetition om övriga världsreligioner.

Innehåll

Hinduism och buddhism

Inom detta område ska vi undersöka de två cirkulära religionerna buddhismen och hinduismen. Vi kommer kolla på deras historia, likheter och skillnader. Hur religionerna påverkar människan och samhället. Vi kommer också undersöka riter och symboler och de centrala tankegångar de två religionerna har.

Syftet med undervisningen är att lära känna vad hinduism och buddhism har för religiöst budskap. För att underlätta för syftet kommer vi att jämföra hinduism och buddhism med andra världsreligioner.

Vi arbetar i böckerna och med begrepp inom religionerna. Vi varvar också  undervisningen med filmer, diskussioner och föreläsningar. Området avslutas med ett prov v 9.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: