Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Solrosen Vitsippan

Skapad 2020-02-03 15:27 i Solrosens förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Genom våra vardagliga rutiner och situationer skapar vi lärande av matematiska begrepp.

Innehåll

Syfte:

Alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Långsiktiga effekter/mål:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om dessa." (Läroplan för Förskolan, Lpfö 18, sid 14

 
Förskolans egna mål:
Vitsippans mål:
Att barnen får förståelse för räkneramsan, siffror och antal.
Att barnen får förståelse för begrepp såsom stor, liten, lång, kort, lägesprepositioner (på, i, framför, bakom etc),
hel, halv, fjärdedel och former (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel).
 
Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande?
Vi erbjuder en utmanande miljö med material som ger förutsättningar att använda matematiska begrepp. I de dagliga rutinerna skapar vi lärsituationer där de matematiska begreppen används. Genom att vara nära i anslutning till barnen kan vi ständigt utmana till nya lärdomar samt sätta ord på det barnen gör. 
 
Vad vill vi att barnen ska lära sig?
Att barnen har förståelse samt till viss del kan använda begreppen. 
 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: