👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fasta ämnen och vätskor åk 1

Skapad 2020-02-03 15:31 i Lorensberga F-6 Ludvika
Under månaderna april och maj kommer vi att arbeta med NTA-lådan, fast eller flytande.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Genom enkla naturvetenskapliga undersökningar får eleven kunskaper om materials egenskaper samt enkla lösningar och blandningar.

Innehåll

Vad ska vi lära oss. Varför just detta?:

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Känna till enkla lösningar och blandningar.
 • Känna till hur man sorterar material utefter deras utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Kunna göra en undersökning utifrån en muntlig instruktion.
 • Kunna beskriva dina undersökningar muntligt.

Hur ska vi lära oss detta:

Du kommer:

 • få arbeta utifrån flera olika uppdrag i NTA:s tema "Fasta ämnen och vätskor".
 • få träna på att förutse vad som kommer att hända när du gör en undersökning.
 • få göra naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera undersökningarna med hjälp av bild och text.
 • tillsammans i grupp samtala kring vad ni upptäckte under laborationerna.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de ord och begrepp som hör till arbetsområdet fasta ämnen och vätskor.
 • genomföra undersökningar
 • förstå en muntlig instruktion
 • delta i diskussioner

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa muntligt och skriftligt vad du lärt dig under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3