Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning & addition med tiotalsövergångar

Skapad 2020-02-03 16:07 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Vi räknar problemlösning och addition med tiotalsövergångar.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Att repetera tiokompisar
 • problemlösning
 • Att illustrera tiotalsövergång ex. 8+7 (8+2+5)
 • Att öva på tioalsövergång vid addition 
 • Uppgifter med pengar
 • Att öva på addition med tiotalsövergång med hjälp av tallinjen
 •  

 • HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du ska bli säkrare på tiokompisarna så du inte behöver använda fingrarna när du räknar
 • Du ska bli säkrare och hitta strategier för att räkna addition med tiotalsövergång 
 • Du ska förstå frågan i en textuppgift. Tolka en räknehändelse och skriva ett matematiskt uttryck och svar. 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: addition, ytterligare, uppdelning, summa, hälften, dubbelt, sammanlagt, 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: