Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - Djur och natur

Skapad 2020-02-03 16:28 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
I vårt arbete med Grön Flagg har vi valt att göra en naturruta tillsammans med barnen.

Innehåll

Vad?

Vi ska arbeta med Djur och natur/Grön Flagg.

Hur?

Vi gör en naturruta i skogen tillsammans med barnen.  Naturrutan kommer att vara en del av vår utflykt. Vi besöker den kontinuerligt och tittar på naturens och årets skiftningar. Vi undersöker också om det finns nåt spår i rutan eller någon spillning efter något djur. Vi använder oss av böcker och digitala verktyg för att söka information. Även dokumentationen gör vi digitalt och vi använder den till att reflektera tillsammans med barnen.

Varför?

Vi önskar väcka barnens intresse och nyfikenhet för natur och djur.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: