Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materials egenskaper

Skapad 2020-02-03 16:29 i Diseröds skola Kungälv
Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I arbetsområdet "Materials egenskaper" kommer du att få testa olika materials egenskaper genom experiment och samtal. Du kommer att få genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med text och bild.

Innehåll

Undervisningens innehåll - Vad?

Du lär dig olika materials egenskaper

Du lär dig hur du sorterar olika material.

Du lär dig varför du sorterar och vad som händer om vi inte sorterar.

Du lär dig hur några föremål i din vardag har kommit till och vad de är tillverkade av.

Undervisningens innehåll - Hur?

 • Formulera enkla hypoteser och dokumentera dessa i text och/eller bild.
 • Experiment där vi testar hypoteserna om olika materials egenskaper.
 • Gruppsamtal om olika material och dess egenskaper.
 • Vi drar slutsatser tillsammans och dokumenterar.
 • Vi läser texter och ser faktafilm i anslutning till innehållsområdet.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

NO 1-3

 

 • sortera några föremål utifrån olika egenskaper med enkla metoder.
 • att göra jämförelser. Så här trodde jag att det skulle bli. Så här blev det

 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer

 • hur du kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 •  använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver och förklarar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: