Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-02-03 16:42 i Flottiljen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
FN’s barnkonvention blev svensk lag januari 2020. Här samlar vi lärloggar i form av det arbete vi gör tillsammans med barnen som är grundat och relaterat till barnkonventionen.

Innehåll

FN:s konvention om barnets rättigheter, allmänt kallad barnkonventionen, synliggör och konkretiserar det faktum att barn har egna och alldeles unika rättigheter. Vi pedagoger inom förskolan har i uppdrag att utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. 


Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

 

Metod

I denna planering kommer vi bland annat att arbeta och utgå från ”Kompisböckerna” som är direkt kopplade till barnkonventionens artiklar. Böckerna tar upp exempel och dilemman från barnens vardag som de lätt kan relatera till. Vi kommer att samtala kring ämnena och utföra aktiviteter kopplat till dessa. 

V

Arbetet med Barnkonventionen kommer att genomsyra hela barnens utbildning. 

Vi kommer att koppla läroplanens mål till temat med hjälp av våra lärovänner. 

Samtliga arbetslag på Flottiljen kommer arbeta i tvärgrupper där vi benar ur begrepp så som, genus och normkritiskt tänkande samt arbeta med revidering av vår likabehandlingsplan. Vi kommer bl a att läsa artiklar som rör ämnet, samt hålla oss uppdaterade i vad senaste forskningen säger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: