Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dragets uppföljningsperiod 2, Projektavstämning

Skapad 2020-02-03 16:58 i 123951 Förskolan Metaren Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring vart är vi på väg och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

Formulera er Projektavstämning med hjälp av materialet i stödtexten nedan. När ni är klara tar ni bort stödtexten och låter er beskrivning vara kvar.   

 
Stödtext:                                                                                                         

Formulera projektavstämning   

 • Här beskriver ni med stöd av text och bild projektets innehåll. Stäm av med den tidigare Projektbeskrivningen och revidera vid behov. Ta stöd av de didaktiska frågorna och stödpunkterna nedan.
 • När ni formulerar er projektavstämning ta stöd av följande punkter:
 • Vad har vi gjort så här långt - och varför?
 • Vad ser vi för förändrat kunnande/lärande/utveckling bland barnen? Hur vet vi det? Vad tänker barnen? Vårdnadshavarna? Pedagogerna? Hur vet vi det?
 • Hur vill vi gå vidare - och varför?
 • Hur förbereder vi pedagoger oss, och behöver vi fylla på med mer kunskap?
 • Hur syns det på förskolan vad barnen utforskar? 

Så här dokumenterar vi: 

 • Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp.
 • Lärlogg för grupp publiceras veckovis och blir då synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

 

Använd stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika perioderna i det pedagogiska året. Stödmaterialet finns i OneNote: Arbetsbok PoB. I Stödmaterialet finns verktyg för observation, reflektion och analys.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: