Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på landet

Skapad 2020-02-03 17:26 i Månvägens förskola Färgelanda
Förskola
Vi har under våren tänkt att arbeta med tema Livet på landet. Här kommer vi att lära oss mer om vad bonden kan ha för arbetsuppgifter, vilka djur bonden har på gården och vilka redskap som behövs för att utföra sitt arbete på gården.

Innehåll

 

NORMER OCH VÄRDEN

 

Lpfö 18:

Arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet

 

Hur: Vi pratar om yrke ur ett genusperspektiv. Bonden är ett arbete som är jämställt.

 

 

HÅLLBAR UTVECKLING

 

Lpfö 18

      Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

HurHur: Vi pratar om hur våra val kan påverka vår miljö för en hållbar utveckling. Vi kommer att ha fokus på matsvinn, ekologisk mat och närodlat

 

 

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

Hur: Vi skall arbeta mer att utöka barnens ordförråd och förståelse för orden och berättelserna. Vi arbetar med filmklipp, sagor, rim och ramsor.

 

 

BARNS INFLYTANDE

 

Lpfö 18

Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

 

Hur: Genom att vi är lyhörda för barnens intresse och funderingar och frågar vad de vet och vad de vill veta mer om och utifrån det leder temaarbetet framåt.

 

 

 

TEMA

Livet på landet

 

 

MATEMATIK

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Hur: vi jämför storlekar på djur, hur mycket mjölkar en ko, hur mycket ull får man från ett får, hur mycket bajsar djuren. Vi mäter och jämför.

 

 

LEK OCH SOCIAL KOMPETENS

Lpfö 18

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

 

Hur: Vi samarbetar i lekar, vi lär oss lyssna på varandras tankar och funderingar och kunskaper. Vi bygger upp en lantgårdsmiljö där barnen kan leka. Här tränar de sin sociala lekkompetens.

 

 

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Hur: Vi planterar frön och pratar om odlingar på gården och hur man tar vara på gödsel som blir till näring och får det att växa.

 

SKAPANDE

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Hur: Skapande i olika former och i olika material. Vi ska bland annat prova att tova

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: