Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knacka på Rävlyan vt 2020

Skapad 2020-02-03 17:41 i Ingareds förskola Alingsås
Förskola
Vi har valt att arbeta med boken Knacka på. Barnen har visat stort intresse för den och vi ser boken som en bra ingång till att arbeta tematisk med olika delar ur vår läroplan.

Innehåll

Nuläge

Vi hade från början tänkt att jobba med Bamse och hans vänner men nu när vi skolat in sex stycken barn ser vi att de inte är intresserade av detta. Vi har läst boken ”Knacka på” av Anna-Clara Tidholm och ser hur den fångar barnen. Vi ändrar nu temaplaneringen och tänker oss att utveckla arbetet kring boken och därigenom få in olika delar av läroplanen.

 

Mål

Vi ska sträva mot att utveckla intresset för talspråk, bilder och tecken.

Öka barnens medvetenhet kring olika matematiska begrepp, lägesord, mönster, former, färger och sortering.

Uppmuntra och utmana barnen att upptäcka och utforska enkel teknik i vardagen.

Hjälpa barnen att sätta ord på sina och andras känslor och stötta dem i att vara en bra kompis.  

Utforska och upptäcka digital teknik tillsammans med barnen.

Syfte

Stärka barnets befintliga språk samt utveckla nya ord och begrepp.

Träna samspel och kommunikation och sätta sig in i andras situation.

Ge barnen möjlighet att upptäcka och lära matematiska begrepp samt enkel teknik i vardagen.

 

Genomförande

Vi läser boken och reflekterar tillsammmans med barnen kring innehåll och begrepp.

Vi använder oss av konkret material och flano för att förtydliga och återberätta.

Använda bilder ur boken för att förtydliga, samtala och reflektera kring.

Använda tecken som stöd i språkutvecklingen.

Använda boken som utgångspunkt för att belysa matematiska begrepp, färger, former och mönster.

Använda digitalisering tillsammans med barnen.  

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer fortlöpande att dokumentera med foton och filmer och använda Unikum som plattform.

 

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar.

Uppföljning

Uppföljning sker under arbetets gång.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: