Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om Norden

Skapad 2020-02-03 18:08 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Skriva en faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Hur skriver man en spännande och bra faktatext? Vi ska jobba med att skriva faktatexter och använda oss av en planering för hur man börjar skriva texten och få med allt som behövs för en bra faktatext.

Innehåll

Mål

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en ökad kunskap kring texttypen faktatext - att veta som som urskiljer faktatexten från andra texttyper samt kunna producera en egen faktatext.

Arbetets innehåll

Eleven ska skriva om Norden eller ett nordiskt land.

Vi ska följa en planering för hur man börjar skriva en faktatext enligt dessa punkter:

 1. Välj land
 2. Ta reda på fakta om landet
 3. Skriv en text tillsammans med klassen med utgångspunkt från en gemensam skrivmall
 4. Skriv en faktatext själv utifrån fasta rubriker genom att använda mallen

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ska prata på lektionerna och ha genomgång på hur man skriver en bra faktatext. Vad behöver man tänka på när man skriver en faktatext?

Vi kommer att använda oss av olika länkar och hemsidor för att hitta fakta om Norden, bland annat ne.se. Textens innehåll kommer att bedömas inom ämnet SO och själva skrivkunskaperna i ämnet svenska. 

Faktatexten ska skrivas i Classroom och bedöms därefter i Unikum

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen sker utifrån elevens skriftliga produktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: