Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Minoritetsspråken

Skapad 2020-02-03 18:16 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planeringen utgår ifrån serien på Urskola - Jakten på språket och utifrån denna serie har jag gjort en planering där vi ägnar oss extra åt samiska och romani. Där vi arbetar med film och filmanalys i samband med kunskaperna kring minoritetsspråken.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska under ett antal veckor nu i vår arbeta med våra fem minoritetsspråk. Vi kommer att se en del film och ägna oss åt mycket diskussioner kring våra olika språk - likheter och skillnader.

Innehåll

Innehåll:

Vi kommer att utgå ifrån en programserie som heter "Jakten på språket" Den består av sex delar och varje avsnitt tar upp ett av minorietsspråken.

Vi kommer att se varje avsnitt och under tiden vi ser dem så kommer vi att arbeta med att vara aktiva lyssnare och träna på att anteckna under film. Efter filmerna kommer vi att samtala om vad vi lärde oss under filmen och anteckna och sammanfattade det viktigaste gemensamt. 

Vi kommer att arbeta vidare med språken genom att repetera via mind maps. 

 

Som avslutning på arbetsområdet kommer vi att ha ett skriftligt prov på arbetsområdet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Kunskapskraven svenska matris

Sammanfattning

E
C
A
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av filmens innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av filmens innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av filmens innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Resonera om budskapet i texter

E
C
A
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i filmerna Sameblod och Katitzi på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av filmen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i filmerna Sameblod och Katitzi samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av filmerna.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i filmerna Sameblod och Katitzi samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av filmerna.

Innehåll i texter

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Stavning och grammatik

E
C
A
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Beskrivningar

E
C
A
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Estetiskt uttryck

E
C
A
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Samtal

E
C
A
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Nationella minoritetsspråk

E
C
A
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk-
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk-
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenska och närliggande språk-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: