Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2B

Skapad 2020-02-03 19:42 i Gantofta skola Helsingborg
Planering utifrån boken "Koll på matematik 2B".
Grundskola 2 Matematik
Matematik är ett spännande och roligt ämne att jobba med. I vår nya bok Koll på matematik 2B kommer vi att jobba med att lösa olika matematiska uppgifter och problem, tillsammans och enskilt. Vi kommer att lära oss nya begrepp

Innehåll

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga utifrån de olika kapitlens i boken som behandlar olika saker:

 • Geometriska objekt (figurer)
 • Addition och subtraktion med hela hundratal
 • Likheter
 • Olika strategier i addition och subtraktion
 • Uppställning med addition och subtraktion
 • Talet tusen
 • Tid-klockan, uppskatta, jämföra, tidsskillnad, tjugo i, tjugo över, fem i halv, fem över halv
 • Längd-uppskatta och mäta i meter
 • Geometriska objekt (linje, sträcka)
 • Omkrets
 • Förstora, förminska
 • Tabeller och diagram
 • Multiplikation, trean och fyrans tabeller
 • Division
 • Uppställning med växling i både addition och subtraktion
 • Problemlösning
 • Tal i bråkform

Genom:

 • Samtal
 • diagnoser
 • observation
 • grupparbeten
 • enskilt arbete i matematikboken

Undervisning:

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 2B
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • läxor i huvudräkning och uppställning

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: