Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BABBLARNA

Skapad 2020-02-03 19:42 i Solsidans förskola Ludvika
Förskola
Babblarna är ett koncept som innefattar filmer, musik, språk, lek, spel samt böcker med ett tydligt syfte att stimulera och utveckla barns språkutveckling, naturkunskap/teknik, motorik, matematik samt värdegrund och allas lika värde.

Innehåll

INLEDNING

Babblarna är skapade efter förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen. Babblarna har tydliga former och färger och där ingår även olika ämnen som förskolan arbetar efter för att utveckla barnen. Vi kommer att på detta sätt få med både matematik, språk, sång och musik, skapande och rörelse, naturvetenskap och teknik samt värdegrund. Babblarna kommer dyka upp i verksamheten, på exemplevis samlingar och fokusera på "sina" områden, beroende på vad vi gör. 

BABBA: språkutveckling.   BOBBO: motorik o rörelse samt sång o musik.   BIBBI: matematik o problemlösning.

DADDA: naturvetenskap o teknik.   DODDO: värdegrund o social kompetens.   DIDDI: skapande. 

 

INNEHÅLL - mål och syfte

Vi strävar genom detta arbetssätt efter att utveckla barnens språk samt få förståelse för hur andra människor tänker och känner i olika situationer. Få barnen att förstå utifrån deras ålder, vänta på sin tur, hjälpa en kompis eller uttala nya ord o.sv. Vi har även som mål att barnen ska kunna uttrycka sig och berätta för andra, utveckla sitt ordförråd och få en förståelse för olika begrepp samt lyssna på när någon annan pratar. Att få lära sig empati och förståelsen av allas lika värde är också en del i detta arbete med Babblarna. 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Utvecklingen hos barnet har skett när

- Barnet tröstar ett annat barn, som att t.ex. hämta en pedagog eller blåsa på en bula i pannan.

- Barnet visar att det vill hjälpa ett annat barn genom att t.ex. hämta något åt kompisen eller hämta matvagnen tillsammans med en pedagog.

- Barnet kan ta en motgång som när en kompis har en leksak som man själv vill ha.

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Utvecklingen hos barnet har skett när

- Barnet kan höra klart en saga, kort eller lång. 

- Barnet kan återberätta något det varit med om.

- Lyssnar och visar intresse för när någon annan har något att berätta. 

- Barnet använder tecken som stöd för att kommunicera eller förstärka sitt eget språk. 

 

 Metod - hur och vad gör vi? 

* Vi kommer att använda oss utav sång o musik, rim o ramsor, läsa böcker, dansa olika rörelsesånger, använda genomtänkt och väl utvalt material med syfte för det vi gör. Vi benämner och upprepar ord som barnen stöter på i sin vardag för att utveckla barnens ordförråd samt föra samtal med barnen i alla tänkbara situationer som t.ex. blöjbytet, lunchen, mellanmålet, i leken eller på-och avklädningen. Allt detta och mycket mer för att utveckla barnens språk och ordförståelse. 

* För att få barnen att lära sig förstå vad empati, allas lika värde och få social kompetens kommer vi bl.a. att prata om känslor i vardagen som när man blir ledsen, arg o.sv., uppmärksamma och berömma när barnet hjälper till i olika situationer, lära barnen att vänta på sin tur eller erbjuda dem något annat än vad de tänkt från början, hjälpa barnen att känna sig trygga och delaktiga i barngruppen på förskolan.

* Utveckla motoriken och kroppsuppfattningen kommer vi göra genom rörelsegymnastik, promenader och rörelselekar/sånger. 

* Naturvetenskap och teknik kommer vi titt som tätt att ta in i verksamheten när vi t.ex. sett eller upptäckt något nytt och spännande ute på gården eller träffat på när vi varit lediga och skapat intresse för. 

* Att få skapa och prova på olika uttrycksformer kommer barnen få göra med jämna mellanrum då vi plockar in material utifrån eller använder oss utav det vi har inne på förskolan. Det går ju faktiskt att använda den egna kroppen för att skapa med, som t.ex. ett handavtryck. 

* Att få se antal när vi exempelvis räknar hur många barn som är på förskolan varje dag, olika geometriska former i olika material samt mäta m.m., så utvecklar vi barnens matematiska förmåga. Lösa problem tillsammans eller enskilt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: