Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tove Jansson - Temaprojekt

Skapad 2020-02-03 19:43 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska Bild
Nu ska vi kliva in i Mumindalen. Där väntar mumintrollen, Filifjonkan, Hemulen, Snorkfröken, Hattifnattarna, Mårran och Too-ticki på oss. Vi ska läsa, skriva, lyssna, måla och mycket mer.

Innehåll

Våra mål:

Du ska kunna:

 • läsa och återge innehållet i olika texter
 • skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och avslut.
 • söka information
 • samtala och ställa frågor i vår bokcirkel
 • framställa bilder genom olika tekniker

Så här arbetar vi:

 • lyssnar på och läser böcker som Tove Jansson har skrivit
 • diskuterar frågor om utanförskap och ensamhet
 • målar figurer och byggnader
 • skriver faktatexter, berättande texter samt serier

Bedömning:

Godtagbara kunskaper:

 • målar en valfri Muminfigur och skriver en faktatext om karaktären
 • målar en bild på Mumindalen där perspektiven är i huvudsak fungerande
 • kan återge handlingen i någon av Muminböckerna genom att svara på frågor
 • samtalar om och ställer relevanta frågor kring Muminböckerna i vår bokcirkel
 • skriver en serie där det finns en inledning, handling och avslut
 • använder stor bokstav och punkt på ett fungerande vis

Mer än godtagbara kunskaper:

 • målar en bild på Mumindalen där perspektiven är tydliga och välarbetade
 • är aktiv och drivande i samtalen när vi har bokcirkel
 • skriver en serie där det finns en tydlig inledning, handling och avslut. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv Bl
Tove Jansson - Temaprojekt

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Bild och Svenska
målar en valfri Muminfigur och skriver en faktatext om karaktären
Bild - tekniker
målar en bild på Mumindalen där perspektiven i huvudsak fungerar
målar en bild på Mumindalen där perspektiven är tydliga och välarbetade
Läsförståelse
återger handlingen i någon av Muminböckerna genom att svara på frågor
Boksamtal
samtalar om och ställer relevanta frågor kring Muminböckerna i vår bokcirkel
är aktiv och drivande i samtalen när vi har bokcirkel
Skriva
skriver en serie där det finns en inledning, handling och avslut samt använder stor bokstav och punkt på ett fungerande vis
skriver en serie där det finns en tydlig inledning, handling och avslut samt där stavningen är fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: