Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller och diagram

Skapad 2020-02-03 19:49 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi lär oss att läsa av tabeller och diagram.

Innehåll

Beskrivning

Vi tränar på att läsa av tabeller och svara på frågor. Vi ska även lära oss att läsa av olika diagram samt träna på att göra egna stapeldiagram.

 

Konkreta mål

Efter avslutat område ska du 

 • veta hur man man läser av olika tabeller och diagram
 • kunna rita egna stapeldiagram och då använda dig av linjal

 

Språkligt fokus

Att du deltar, frågar om du känner dig osäker och arbetar efter bästa förmåga. 

 

Viktiga ord

tabell

stapeldiagram

cirkeldiagram

linjediagram

avläsa

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: