Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-02-03 19:52 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att bekanta oss med de fem världsreligionerna judendomen, kristendomen, islam, buddhism och hinduism. Vi kommer även bekanta oss med lite annorlunda religioner som Star wars och Spagettireligionen. Därtill öva på ord som är viktiga för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Re Sv SvA
Världsreligionerna

Religion

Nivå 1: Behöver öva mer (F)
Nivå 2: Grundläggande (E)
Nivå 3: Utvecklade kunskaper (C)
Nivå 4: Välutvecklade kunskaper (A)
Världsreligionerna del 1
Jag behöver öva på att se likheter och skillnader mellan judendomen, kristendomen och islam.
Jag kan hitta en likhet och en skillnad mellan judendomen, kristendomen och islam.
Jag kan hitta minst en likhet och minst en skillnad samt berätta lite mer om dessa mellan judendomen, kristendomen och islam.
Jag kan hitta flera likheter och skillnader samt berätta om dessa på ett detaljerat sätt mellan judendomen, kristendomen och islam. Jag kan även på ett utvecklat sätt diskutera skillnaden mellan kultur och religion.
Världsreligionerna del 2
Jag behöver öva mer på att se likheter och skillnader mellan buddhism, hinduism, övriga religioner och en valfri abrahamistisk religion.
Jag kan hitta en likhet och en skillnad mellan buddhism, hinduism, övriga religioner samt en valfri abrahamistisk religion.
Jag kan hitta minst en likhet och minst en skillnad samt berätta lite mer om dessa mellan buddhism, hinduism, övriga religioner samt en abrahamistisk religion.
Jag kan hitta flera likheter och skillnader samt berätta om dessa på ett detaljerat sätt mellan buddhism, hinduism, övriga religioner samt en valfri abrahamistisk religion.
Begrepp
Jag behöver öva mer på centrala ord i arbetsområdet.
Jag kan berätta vad något ord betyder på ett kortfattat sätt.
Jag kan berätta vad några ord betyder samt ge exempel på vad det innebär.
Jag kan berätta vad flera ord betyder, ge exempel på vad det innebär samt problematisera dem.
Kristendomen fakta + förr och nu
För de som inte klarat arbetsområdet i åk 4.
Jag behöver öva mer på att berätta om Kristendomen som religion samt vilken betydelse religionen hade förr och idag.
Jag kan berätta lite om Kristendomen samt nämna kortfattat vilken betydelse religionen hade förr i tiden respektive idag.
Jag kan berätta fakta och förklara den lite mer samt berätta vilken betydelse religionen hade förr och idag på ett mer detaljerat sätt med t.ex. relevanta begrepp.
Jag kan berätta om saker som berör Kristendomen samt förklara tankar bakom det som utförs. Jag kan även berätta vilken betydelse religionen hade förr respektive idag genom att använda relevanta begrepp och ge tydliga exempel.

Svenska/SvA

Nivå 1: Behöver öva mer (F)
Nivå 2: Grundläggande (E)
Nivå 3: Utvecklade kunskaper (C)
Nivå 4: Välutvecklade kunskaper (A)
Skriva text
Jag behöver öva på att skriva en faktatext.
Jag kan skriva en kort faktatext med rubrik och brödtext.
Jag kan skriva en lite längre faktatext med en passande rubrik och en sammanhängande brödtext.
Jag kan skriva en faktatext med rubrik och brödtext som genomsyras av en röd tråd. Jag kan även göra ett tydligt avslut.
Grammatik
Jag behöver öva mer på att använda mig av stor bokstav och punkt, skiljetecken samt styckeindelning.
Jag kan använda mig av stor bokstav och punkt i större delen av texten.
Jag kan använda mig av stor bokstav och punkt samt skiljetecken på ett bra sätt samt använder mig av styckeindelning på ett fungerande sätt.
Jag kan använda mig av stor bokstav och punkt, skiljetecken samt styckeindelning på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: