Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2020-02-03 21:29 i Alsike skola Knivsta
Vi ska lära oss om nordisk mytologi. Arbetet kommer fokusera på de mest kända asagudarna och berättelser och myter om dem.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Arbetsområdet behandlar den nordiska tron under vikingatiden. Vi kommer främst att arbeta med Skapelseberättelsen samt asagudarna och de myter som berättades om dem.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om nordisk mytologi. Du kommer att få lära dig om Skapelseberättelsen , om olika asagudar och om en del myter som man berättade. Vet du till exempel varför veckodagarna heter som de gör?

Mål

 • Du ska ha kunskap om de mest kända asagudarna.
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter.
 • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med:

 • Filmer från Ur.
 • Läsa myter om asagudarna.
 • Skapa en bok kring de vi lär oss om.
 • Diskutera kring myternas rimlighet.

 

Bedömning

Du kommer att göra en bok som innehåller det du lärt dig om de olika asagudarna och myter om dem.

Som avslutning kommer du få svara på frågor om det vi arbetat om för att visa vad du lärt dig.

Reflektion

Till dig som lärare:

Övergripande mål och riktlinjer

Vi kommer arbeta med:

 • Filmer från Ur.
 • Läsa sagor och myter.
 • Diskutera kring myternas rimlighet.

 

Syfte

 • Du ska ha kunskap om de mest kända asagudarna.
 • Du ska kunna återberätta delar av någon/några kända myter.
 • Du ska kunna förklara hur vikingarna trodde att världen var uppbyggd.

Centralt innehåll

Du kommer att göra en bok om de mest kända asagudarna.

Som avslutning på arbetet kommer du få svara på frågor för att visa vad du lärt dig.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: