Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse- Rör-Else

Skapad 2020-02-03 22:00 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Rörelse- Alla barn på ska få möjligheten att röra på sig på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden men även planerad rörelseglädje och dans. Rör-Else guidar oss i resan hur vi tar hand om vår kropp genom rörelse och den mat vi äter.

Innehåll

Alla barn på Ekorren ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas när barnen är i behov av rörelse. Rör-Else tar berättar även om kostens viktiga roll för vår hälsa och välbefinnande. Rörelse är viktigt för att barnen ska må bra, de utvecklar färdigheter och förmågor samt har lättare för att koncentrera sig.
 • kroppsuppfattning och koordinationsförmåga, rumsuppfattning. 
 • träna på samspel 
 • ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla, "jag kan, jag vågar"
 • skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner, fungera i grupp

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 • de vanligaste motoriska rörelserna 
 • krypa, rulla, snurra, springa, gå fram, gå bak,hoppa, gå på tå och häl, 
 • planerade aktivitet av pedagogerna varje vecka
 • aktivitet i gymnastiksal och olika utemiljöer
 • dokumentera med hjälp av Ipad ( foto och film ) 

    

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: