Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativa

Skapad 2020-02-03 22:21 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Våra barn tycker mycket om att måla, jobba med deg, vara kreativa och skapa mönster med pärlor. På avdelningen, ute i naturen får barnen lära känna olika material såsom färg, lera, lim, klister, naturmaterial och andra spännande saker som kan ge inspiration och få barnen känna skaparglädje med många sinnen. Våra barn kommer tillsammans med Krea-tiva uppleva glädjen att skapa och vara kreativ och skapa med andra.

Innehåll

 

 

 • Varför? 
  Syftet med undervisningen är att vi presenterar olika typer av material som går att skapa med. Barnen får testa själva att skapa helt fritt och vi pedagoger är med barnen och utforskar materialet och hur vi använder det. Vi hjälper även till att sätta ord på de saker vi gör och de saker vi använder i skapandet. Skapandet kommer att ge barnen möjlighet att utveckla sin fin och grovmotorik samt föreställningsförmåga.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi har delat barnen i mindre grupper för att lättare kunna fånga upp alla barnen och hjälpa till. Grupperna turas om att ha skapande.
  Vi presenterar materialet för barnen genom att visa det samt att berätta vad det heter. Vi pedagoger är medforskare med barnen och är med och hjälper till att stötta i lärandet. Barnen kommer att till en början få utforska materialet på egen hand och skapa med det, kommer de inte på själva hur de använder materialet kommer vi pedagoger att visa hur det används. Ett exempel på något som kan vara svårt att skapa med till en början är vattenfärg, då de först måste lära sig att vattnet och färgen måste användas ihop. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Under aktiviteterna frågar vi barnen vad de skapar för något. Vi dokumenterar detta genom att skriva upp det om barnen säger något. Efter aktiviteterna hänger vi upp det barnen har skapat (om det är något som går att hänga upp) detta gör att barnen kan reflektera över vad de har gjort. Går det inte att hänga upp så kommer vi att sätta upp bilder där barnen kan gå och kolla på det de har skapat och på så sätt kunna gå tillbaka och reflektera.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Undervisningen genomförs för barnens skull på Ekorren.

 • Av vem?
  Alla pedagoger på Ekorren.

 • Vad är målet med undervisningen? 
  Målet med undervisningen är att de ska få möta olika typer av material och tekniker att skapa med. 

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: